Partners

Ketenzorg Ontketend is een initiatief van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Het project wordt uitgevoerd in drie regionale huisartsen organisaties (RHO’s) in Nederland, namelijk Onze Huisartsen in Arnhem, NEO Huisartsenzorg in Nijmegen en Huisartszorg Oude IJssel in Doetinchem. Deze RHO’s zullen met hulp van de andere partners in dit project een nieuw zorgprogramma ontwikkelen, testen en implementeren.

De Erasmus Universiteit is betrokken voor de ontwikkeling van een passend bekostigingsmodel en krijgt daarbij hulp van de zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ. De Hogeschool Arnhem Nijmegen zal zich bezighouden met de competenties van en samenwerking tussen de zorgverleners. Pharos, kennisinstituut voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden, denkt mee om het zorgprogramma te laten aansluiten bij alle mensen.