OP WEG NAAR ÉÉN ZORGPROGRAMMA VOOR (MEERDERE) CHRONISCHE AANDOENINGEN

In een landelijke samenwerking ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren zorggroepen, kennisinstituten en zorgverzekeraars een nieuw, integraal zorgprogramma voor chronisch zieken. Uitgangspunt is de huidige Nederlandse ketenzorg voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD te hervormen tot één zorgprogramma chronische aandoeningen, dat persoonsgerichter, efficiënter en duurzamer is. Niet de ziekte zal centraal staan, maar de wensen en behoeftes van de individuele patiënt. Het zorgprogramma besteedt aandacht aan de mens in zijn totaliteit, dat wil zeggen alle aandoeningen, problemen en context van de patiënt. Het zorgprogramma richt zich op het verbeteren van de positieve gezondheid van mensen. Ondersteuning van patiënten vindt plaats door nauwe samenwerking in het netwerk van zorgverleners rondom de patiënt en door gebruik te maken van innovatieve hulpmiddelen zoals eHealth. In dit project zal naast de inhoud van het zorgprogramma ook aandacht zijn voor randvoorwaarden als bekostiging, scholing en ICT.

Wat gaan we doen in Ketenzorg Ontketend? En uit welke onderdelen bestaat het projectplan?
LEES MEER
Met wie werken wij samen binnen Ketenzorg Ontketend?
LEES MEER
Wat willen we bereiken met Ketenzorg Ontketend?
LEES MEER
9900000

Mensen met een chronische aandoening

5400000

Mensen met multimorbiditeit

10

Partners

80

Mensen die meewerken aan het project

ONZE PARTNERS