Projectplan

Ketenzorg Ontketend is een 6 jaar durend project met als doel het ontwikkelen, testen, evalueren en implementeren van één integraal zorgprogramma voor mensen met chronische aandoeningen. Het project heeft als uitgangspunt de huidige ziektespecifieke ketenzorg voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD te hervormen tot een meer persoonsgerichte, efficiënte en duurzame organisatie van chronische zorg in Nederland. Het project bestaat uit drie fases, namelijk ontwikkeling (Fase 1), testen (Fase 2) en evalueren en implementeren (Fase 3). Bij het ontwerpen van dit project is gebruik gemaakt van het raamwerk voor het ontwikkelen en evalueren van complexe interventies van de Britse Medical Research Council. Elke fases heeft zijn eigen tijdspad met verschillende werkpakketten, doelen en opbrengsten. Elk werkpakket wordt aangestuurd door een werkpakketleider die verantwoordelijk is voor de voortgang en het behalen van de doelen.

Fase 1 heeft als doel het ontwikkelen van het zorgprogramma inclusief een model voor samenwerking en scholing, ICT en bekostiging. Fase 1 loopt van december 2018 tot en met september 2020.

Fase 2 heeft als doel het optimaliseren van het zorgprogramma en de bijbehorende producten en het voorbereiden van de evaluatiestudie in Fase 3. Fase 2 loopt in totaal van september 2020 tot en met januari 2022. Van april tot december 2021 gaan 6 huisartspraktijken het zorgprogramma testen.

Fase 3 heeft als doel het implementeren van het zorgprogramma in de deelnemende regio’ en het evalueren van de effecten en de kosten. Fase 3 loopt van januari 2022 tot december 2024.